Vi søger dig!

 

Har du sundhedsfaglig baggrund og lyst til at arbejde med socialt udsatte ved Kirkens Korshærs Varmestue i Esbjerg?

 

Vi søger:


Empatiske, rummelige og engagerede frivillige med sundhedsfaglig baggrund, fx sygeplejerske, fysioterapeut eller social og sundhedsassistent.

 

Opgaver:

 • Tilse brugere, der har brug for hjælp fx sårpleje, vejlednig til sundhed, kost, hygiejne og andre mindre ikke- medicin- eller operationskrævende opgaver.
 • Relationsarbejde, nærvær og omsorg
 • Samarbejde på tværs med andre frivillige og fagligheder

Varmestuens sundhedsteam

På baggrund af den tiltagende dårlige sundhedstilstand igangsatte Kirkens Korshær i Esbjerg projekt Fælles Ansvar d. 01.09.18. Med en socialsygeplejerske som koordinator og udfører og et team af sundhedsfaglige frivillige er formålet at der skal bygges bro til det offentlige sundhedssystem til gavn for socialt udsatte brugere i varmestuen og på gaden. Således ønsker vi at bidrage til at løfte den almene sundhedstilstand via en skadesreducerende tilgang og give støtte og vejledning til socialt udsatte mennesker i Esbjerg og omegn.

Ud fra vores indledende sundhedsfaglige screeninger, kan vi se at der er et stort behov for at udvide og etablere et egentligt team af frivillige med en social- og sundhedsfaglig baggrund.

Vi vurderer, at anvendelsen af forskellige social og sundhedsfaglige kompetencer kan være med til at forbedre vores indsats for at løfte Varmestuens brugeres sundhedstilstand, tilliden til systemet og motivationen for at handle mere proaktivt og selvstændigt fremadrettet.

Med Fælles Ansvar bliver der lavet indsatser, der er tilpasset projektets kapacitet (antal af frivillige). Målet er at vi inden for projektperioden har kontakt til og lavet indsatser for og med 80 brugere. Derfor vurderer vi, at der skal i alt 14 forskellige fagligheder/frivillige som skal rekrutteres ud fra følgende profiler:

 

 • 2 socialrådgiverer
 • 1 ergoterapeut
 • 1 fysioterapeut
 • 1 fodterapeut
 • 2 akupunktører
 • 1 zoneterapeut
 • 1 tandlæge
 • 2 klinikassistenter
 • 1 læge
 • 1 sygeplejerske
 • 1 social- og sundhedsassistent

 

Målsætningen for brugerer og frivillige er at:

 

 1. Øge patientsikkerheden og at spare samfundet økonomisk for meget dyre indlæggelser og efterfølgende behandlinger. Teamet af frivillige skal hjælpe den enkelte med at finde vej til eller i det traditionelle sundhedsvæsen. Ved at sikre en styrkelse af det forebyggende arbejde kan det eksempelvis undgås at et simpelt sår i benet udvikler sig med koldbrand og deraf til en amputation.
 2. Projektkoordinatoren skal sammen med teamet af frivillige indlede opbygningen af tværfaglige samarbejder med det offentlige system og de socialt udsatte borgere. Det tværsektorielle samarbejde i kommunen skal styrkes og kendskabet til målgruppen og de ofte komplekse problemstillinger borgerne er bærere af, skal formidles og skal kunne genkendes af det faglige personale, som arbejder i det offentlige sundhedssystem

 

Kunne du tænke dig at gøre en forskel i for Esbjergs udsatte?  Så ring eller send os en ansøgning! Skriv lidt om dig selv, din baggrund og din motivation for at indgå i sundhedsteamet på varmestuen til Sunyan Nordqvist på s.nordqvist@kirkenskorshaer.dk

Du er også velkommen til at ringe og høre mere på telefon 40 22 89 25