Gadesygeplejersken: Ordningen er gratis og anonym. Med skadereducerende tilgang og den enkelte menneskes ønsker, behov og præferencer i centrum.

Sunyan på sin fine cykel. Hun kører selvfølgelig normalt med cykelhjelm….
Foto: André Thorup

Socialsygeplejerskens primære opgaver og funktion:

1. Skadereducerende arbejde dvs. det enkelte menneskes ønsker, behov og præferencer er i centrum.

· Støtte dem som har svært ved at overskue og tage sig af deres helbredstilstand

· Støtte dem som har psykiske sygdomme, somatiske sygdomme, har et misbrug

· Udlevering af værktøj

· Støtte til kontakt til myndigheder, sociale tilbud og aktiviteter

· Yde omsorg og sundhedsfremme, f.eks. omsorgssamtale, kostvejledning og NADA1

· Udelukkende udføre sundhedsfaglig behandling for registrerede læger fx skiftning af sårforbinding, måling af blodsukker og infektionstal, og omfatter ikke medicin udlevering. Dette er kun en overgangsydelse og derefter skal brugeren hjælpes og støttes til at komme ind i sundhedsvæsenet.

Hjælpe med at få koordineret behandling, herunder nedenstående:

– At hjælpe brugeren med at formulere sine behov og finde frem til, hvad borgeren især ønsker hjælp til.

– At støtte brugeren i at fastholde deres egen motivation for at modtage hjælp.

– At motivere brugeren til en større grad af egenomsorg på en mere hensigtsmæssig måde.

– At give råd og vejledning.

– At hjælpe brugeren til at opnå et målrettet løft af egne kompetencer sådan, at brugeren bliver i stand til at handle og agere positivt i eget liv.

2. Bygge bro, og udvide samarbejdet mellem Varmestuen og de offentlige tilbud

· At indsamle data til offentlige behandlingssteder

· At formidle data

· At styrke gensidige forståelser

· At være med til samtaler (bisidder)

3. Etablering af et stærkt team af social- og sundhedsfaglige frivillige, der kan understøtte indsatsen bl.a. sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og socialrådgivere

· Konsulentfunktion i forhold til samarbejdet omkring frivillige i Varmestuen herunder supervision og sparring.

4. Socialsygeplejerskens vejledningsfunktion

· Være ansvarlige for koordinering og planlægning af kliniske uddannelsesforløb af social – og sundhedsassistent elev (SSA). — Praktik 2 ”Psykiatrisk praktik”

· Sikre, at SSA elevers indhold opfylder gældende love og uddannelsesordninger

· Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle den kliniske undervisning i forhold til uddannelsers mål

· Forberedelse til midtvejsevaluering og slutevaluering

· Konsulentfunktion i forhold til samarbejdet omkring SSA elever i Varmestuen herunder supervision og sparring.

· Være medansvarlige for læringsmiljøet i et tæt samarbejde med ledere, mellemledere og medarbejdere

· Samarbejde med SOSU- skolen Esbjerg, herunder udarbejdelse og revidering af uddannelsesmateriale.

Personlig kompetence

· Fagligt engageret

· Er interesseret, opsøgende og velorienteret indenfor sundhedsområdet.

· Kommunikations og formidlingsevner (skriftligt og mundtligt).

· Evne til selvstændig planlægning af arbejdsopgaver, refleksiv og analytisk

· Kompetencer inden for procesledelse

· Relationsskabende

· Konstruktiv teamplayer i Varmestuen

· Nytænkende og innovativ

Projekt “Gadesygeplejerske” er kun blevet en realitet på baggrund af støtte fra bl.a. følgende fonde og virksomheder så vi har kunne købe cykel, medicinsk udstyr og fået mulighed for at rekruttere frivillige:

  • Alice og Tage Sørensens Fond
  • Smukfond
  • Vestjysk Erhvervsklub
  • Esbjerg Kommune